Pán Ježíš nám otevřel možnost sjednocení.

Otázky a odpovědi

CO JE PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV?

Pravoslavná církev je křesťanská církev. Jejich druh křesťanství je také nazýván Orthodoxy nebo východní Orthodoxy. Jejich členové jsou voláni ortodoxní nebo východní ortodoxní, ačkoli tam je další skupina Churches volal Oriental ortodoxní to není východní ortodoxní. Tam je asi 250 miliónu ortodoxní na světě. Nejortodoxnější být nalezený v Rusku, Řecku, východní Evropě a Středním východe, ale tam být ortodoxní všude na světě.

 

Kde trojice slova je od--Trinity

V křesťanském náboženství trojjediný bůh je jméno dané bohu kdo je viděn jako tři osoby: Bůh otec, bůh syn a bůh svatý duch.

Anglické slovo “Trinity” přijde z latiny “Trinitas”, mínit “číslo tři, trojice”. Toto abstraktní jméno je tvořeno od adjektiva trinus (tři každý, trojnásobný, trojnásobný), jak slovo unitas je abstraktní jméno tvořené od unus (jedno).

Korespondenční slovo v Řekovi zní “Τριάς” (Trias), mínit “soubor tři” nebo “číslo tři.”

První zaznamenané použití tohoto řeckého slova v křesťanské teologii bylo Theophilus Antioch v asi 170. On nemluvil o trojjediném bohu boha. On psal:

 

“V jako způsob také tři dny, které byly před světly, jsou druhy trojjediného boha [Τριάδος], boha, a jeho slovo, a jeho moudrost. A čtvrtý je druh muže, kdo potřebuje světlo, to tak tam smět být bůh, slovo, moudrost, muž.”

Tertullian, bohoslovec latiny, který zapsal časné třetí století, byl první používat “Trinity” “osoba” a “substance” vysvětlit to Father, syn a svatý duch jsou “jeden z esence – ne jeden z osoby.”

O století pozdnější, v 325, první rada Nicaea založila doktrínu trojjediného boha jako pravoslaví a přijala Nicene víru, která popisovala Christa jak “bůh boha, světlo světla, velmi bůh velmi bůh, zplozený, ne vyrobený, bytí jedné substance (homoousios) s Father.”

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode