Pán Ježíš nám otevřel možnost sjednocení.

Kánony pravoslavné církve

Tento HTML soubor obsahuje znění všech posvátných kánonů - čili pravidel. Hledání v textu je možné buď pomocí kláves ctrl F a zadání klíčového slova nebo pomocí rejstříku umístěného ke konci tohoto souboru; skok na konec pomocí kláves ctrl End. Pro velký rozsah je zde Kniha Pravidel rozdělena do pěti částí:

(1.) Předmluva překl., symbol (vyznání) víry, věroučná pravidla (dogmata), pravidla svatých apoštolů

(2.) Pravidla svatých Otců sedmi všeobecných sněmů

(3.) Pravidla místních sněmů

(4.) Pravidla svatých Otců

(5.a) Poznámky (jsou přístupné hypertextovými odkazy přímo z textu)

(5.b) Rejstřík

(5.c) Zkratky

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode